Wat is WOW?

WOW staat voor WorkshopsOpdeWerkvloer;watiswow
WOW is een succesvolle interactieve werkvorm voor de werkvloer en teams om inzicht te krijgen in de dynamiek van het team;
WOW levert maatwerk en geen trucjes;
Hoe sterk sta jij op de werkvloer?
Is er onvrede, Pesten, loopbaan-stagnatie, carrière, hoge werkdruk?
Het kan liggen aan je team, collega's je leidinggevenden maar hoe ga jij er mee om?
WOW is er ook voor jou persoonlijk. Ik schenk je individueel aandacht op het mentale vlak. Ik luister zonder oordeel.

Wanneer WOW?
Bij Burn-Out klachten; Verdriet; Angst; Onzekerheid; Rouw bij verlies zowel van een dierbare, gezondheid of werk.
We leven in vrijheid. Maar voelen ons niet altijd vrij omdat onzekerheid, angst, verdriet en paniek je regisseur is.
Ik begeleidt je van Stress naar Veerkracht, van Angsthaas naar Angstbaas en van Verdriet naar berusting.
 
Daarom WOW
Als registertherapeut heb ik ervaring in het werken op de werkvloer en in mijn eigen praktijk voor individuele begeleiding.
neem gerust contact op  op werkdagen tusen 9 & 9. Zie contacten.
 
Vraag bij uw zorgverzekeraar even na over de vergoeding.