Workshops

Een workshop is een bijeenkomst waarbij mensen actief deelnemen en gezamenlijk – vaak creatief - werken aan vooraf gedefinieerd doel.
Ondanks de ruimte voor creativiteit is er wel degelijk sprake van een gestructureerd geheel.workshop

Doen
Mensen leren het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief participeren in plaats van passief te luisteren verhoogd het (leer) effect.

Creativiteit
De workshop is bij uitstek de plek om geïnspireerd te raken door de andere deelnemers. De veilige omgeving van een workshop kan een uitermate sterke boost geven aan de (groeps) creativiteit.

Samenwerken
Vaak winnen workshops aan kracht door de aanwezigheid van deelnemers uit de verschillende organisatieonderdelen. Bij het inrichten van een bedrijfsproces is het dikwijls verbazingwekkend hoeveel er bereikt wordt als tijdens de workshop bijvoorbeeld Sales, Operations en Compliance nu eens echt samenwerken.

Commitment
Juist omdat er samen gewerkt is om tot een resultaat te komen draagt bij aan een sterk gevoelde verantwoordelijkheid voor dat resultaat. Bij een goede workshop zijn alle deelnemers verantwoordelijk en gedragen zich daar ook naar.

Fun
Workshops bieden vaak de gelegenheid om in creatieve werkvormen anders naar zaken te kijken of mee om te gaan. Dit, samen met de positieve energie die in een groep ontstaat, leidt tot een hoge ‘fun-factor’ bij de deelnemers. Goede workshops zijn gewoon leuk om aan deel te nemen!